อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
 
  อ่านข่าวนี้  
 
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัส เพื่อลูกหลานของเราทุกคนค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
 

ทุกๆ สัปดาห์ นอกจากคุณครูทุกคนจะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของเล่น เป็นประจำทุกๆ วันเสาร์แล้ว ทางโรงเรียนได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองดังนี้

1.ขอให้นักเรียนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน

2.ก่อนเข้าห้องเรียน ขอให้นำนักเรียนล้างมือด้วยสบู่ ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้

3.หากนักเรียนมีไข้กรุณาหยุดมาโรงเรียนเพื่อดูอาการ

4.หากมีญาติหรือผู้ปกครองที่มีการเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยง ขอให้แจ้งทางโรงเรียนให้ทราบเพื่อเฝ้าระวัง และงดมาโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน

5.งดพานักเรียนไปในที่ชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

ทางโรงเรียนจะมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อลูกหลานของเราทุกคนค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 
 
ประกาศวันที่ 01/03/2563 - 12:29 น. <<กลับไปอ่านข่าวทั้งหมด
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2022, G-Nursery. All right reserved.