อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
 
เวลาเรียน กิจกรรมลูกรัก
07.00 – 9.30  น. รับเด็ก /เด็กทานอาหารเช้าที่นำมาจากบ้าน
9.30 – 10.00  น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมหน้าเสาธง
10.00 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง/ดื่มนม
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
11.00 – 11.30 น. ล้างมือ/รับประทานอาหารกลางวัน
11.30 – 11.45 น. ล้างหน้า – แปรงฟัน
11.45 – 14.00 น. นอนหลับ/พักผ่อน
14.00 – 14.30 น. ล้างหน้า/รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น. ดื่มนม/อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
15.00 – 16.00 น. กิจกรรมเกมการศึกษา/ดู TV
16.00 – 17.30 น. กิจกรรมอิสระ (รอผู้ปกครองมารับ)
   

หมายเหตุ...ผู้ปกครองสามารถมารับบุตร-หลาน ได้ภายในเวลา  18.00 น.

 

ความโดดเด่นของ Genius nursery สำหรับลูกรัก
1.  มีระบบแผนการเรียน/การสอน เตรียมความพร้อมให้กับลูกรัก ที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อเตรียมเข้าระดับอนุบาลในอนาคต
2.  ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมสงบ
3.  ดูแลลูกรักด้วยคุณครูและคุณครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์
4.  ติดตามลูกรักระหว่างวันด้วยระบบกล้องวงจรปิด ผ่านwww.g-nursery.com
5.  ล้อมรอบด้วยอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติอันสงบใจกลางเมือง
6.  ดูแลความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน และล้างทำความสะอาดใหญ่ ของเล่น/แผ่นปูพื้น ภายในอาคารเรียนทุกๆสัปดาห์
7.  นโยบายหลักของการดูแลเด็กให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีของ G-nursery คือ การเลิกใช้ผ้าอ้อมอนามัยตั้งแต่ 1.7 ปี ขึ้นไป

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2024, G-Nursery. All right reserved.