อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
  English Thai
  1. เลี้ยงเด็ก รับเลี้ยง/ดูแลตั้งแต่แรกเกิด – 4 ปี
  2. เวลาเปิดทำการตั้งแต่ 7.00 น.- 18.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) เปิดรับเลี้ยงวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. อัตราค่าฝากเลี้ยง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 1,000 บาท อายุระหว่างแรกเกิด – 1 ปี ราคา 4,000 บาท/เดือน/คน, อายุ 1 ปี 1 เดือน ขึ้นไป ราคา 3,500 บาท/เดือน/คน
  4. อัตราค่าฝากเลี้ยงพิเศษวันเสาร์ ราคา 250 บาท/วัน/คน, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 350 บาท/วัน/คน
  5. หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตรของลูกรัก อย่างละ 1 ชุด
  6. สิ่งที่ต้องเตรียม นมที่รับประทานเป็นประจำทุกวัน, ขวดนม 3-4 ขวด/วัน แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, ผ้าขนหนู 1 ผืน, ผ้าอ้อมอนามัย (กรณีที่ยังใส่) 4-5 ผืน, ชุดเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุด/วัน, ส่วนเครื่องนอนทาง Nursery เป็นผู้จัดเตรียมให้

          ทางจีเนียสเนิสเซอรี่จะจัดทำบัตรรับ-ส่งเด็กให้สำหรับท่านผู้ปกครอง 1 ใบ  ผู้ปกครองจะต้องมารับด้วยตัวเองหรือหากมีการเปลี่ยนให้บุคลคลอื่นมารับแทน ท่านผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (พร้อมพกบัตรรับ-ส่งเด็กมาด้วย) หากเลยเวลามารับ  อัตราค่าเลี้ยงดูล่วงเวลา  กรณีฝากเลี้ยงหลังเวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป  คิดอัตรา 100 บาทต่อชั่วโมง

*หมายเหตุ  ระหว่างการเลี้ยงดูหากมีเด็กเจ็บป่วยมากทางเนิสเซอรี่จะบริการนำส่ง  โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการรักษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยด่วน/ส่วนค่ารักษาพยาบาล กรณีเด็กป่วย  ผู้ปกครองต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเอง

G-Nursery 81/2 หมู่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (ใกล้โรงพยาบาบเทพปัญญา  ก่อนถึงอาหารบ้านไร่ยามเย็น ตลาดขะจาว)  053-246661  086-4302435

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2024, G-Nursery. All right reserved.