อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
 
  English Thai
 


          G-nursery ยึดหลักการสร้างความฉลาดให้เด็ก โดยผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในแนวคิดเด็ก สามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์ โดย G-nursery ได้จัดทำแผนระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างชัดเจน ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นต่อไป

 
 
 

          การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตของเด็กทุกคน เด็กจะรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกตสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภัย

          การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกรัก ทุกครั้งที่เด็กได้เล่น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะเกิดเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเชลล์ประสาท มีผลทำให้เด็กมีความจำดีและฉลาดขึ้น G–NURSERY เห็นว่า : “ความสุข จากการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญ” ในการดำเนินการของ G–NURSERY ที่มุ่งหวังให้เป็นโลกแห่งความสนุกสนานในการพัฒนาการของลูกรักเป็น HAPPY NURSERY ดังคำกล่าวที่เหมาะกับเด็กที่ว่า “ฉันฉลาด เพราะฉันเล่น” Genius Brian

   
 

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมือ  สร้างจินตาการ  เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว  เป็นการสร้างศิลปะ  โดยใช้สีไม้  สีเทียน  สีน้ำ  ดินน้ำมัน  แป้งโดว์ งานปะติดด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ

ศิลปะ  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี  เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างเสริมให้เด็กมีทักษะทางสังคม– ร่างกาย – อารมณ์ และสติปัญญา  โดยเฉพาะ

- การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา
- เรียนรู้การวางแผนในการปฏิบัติ
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้พร้อมต่อการเขียน
- สร้างความสุข สนุกสนาน สร้างประสบการณ์
- เป็นการเรียนรู้เรื่อง สี - รูปทรง
- การเรียนรู้  “ภาษา”  ผ่านทาง “ศิลปะ”

   

วัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่งได้มีโอกาสสงบ เพื่อจะได้พร้อมต่อไปในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ความพร้อมของหัวใจดวงน้อย จะช่วยให้เด็กมีความสุขตลอดทั้งวัน

การฝึกฝนให้ลูกรักมีสมาธิจะเป็นพื้นฐาน สำคัญต่อการเรียนรู้ ของเด็กต่อไปในอนาคต  เด็กที่มีสมาธิยาวสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กที่มี สมาธิสั้น การนั่งสมาธิจะทำให้...............
การบรรเลงเสียงเพลงง่าย ๆ ให้เด็กๆได้ร้องตาม นอกจากจะเป็นการบริหารร่างกายแล้วยังช่วยทำให้ เด็กๆมีอารมณ์แจ่มใส กล้าแสดงออก

มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า “ดนตรีคลาสสิค” จะช่วยในการพัฒนา “ไอคิว”  และ  “อีคิว” ท่วงทำนองของเพลงที่แตกต่างกันทั้งจังหวะและ ทำนองทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายมีความสนุกสนานร่าเริง และสดชื่น  จะทำให้เด็กมีการพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
   
 


การเล่นปลูกผักปลอดสารพิษ

เด็ก ๆ จะสนุกสนานกับการปลูกผัก  เรียนรู้ที่จะทะนุถนอม เฝ้ารอให้ต้นไม้เล็ก ๆได้เติบโตด้วยใจจดจ่อเพื่อจะนำกลับไปบอกพ่อแม่ด้วย ความภาคภูมิใจ  เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ชอบกินผักเพราะนอกจากจะมีประโยชน์กับร่างกาย แล้วยังทำให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย


การที่ให้เด็กอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่อบอุ่นและปลอดภัย ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส  สำรวจ  ค้นคว้า  ทดลองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตนเอง  แสงจากธรรมชาตินอกจากจะช่วยให้เด็กแข็งแรงแล้ว  ยังมีผลต่อการสร้างสมาธิให้เด็กได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรัก “ธรรมชาติ” มากขึ้น

 
   
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2024, G-Nursery. All right reserved.