อัตราค่าฝากเลี้ยง เด็กอายุแรกเกิด - 1 ปี ราคา 4,200 บาท/เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 1,000 บาท ฝากพิเศษวันเสาร์วันละ 300 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 350 บาท
 
 
  English Thai

 

   


          “Child caring based on learning processes depending on each child’s nature, potentials and characteristic within the social and cultural context as well as love, care, and understanding to develop them as a perfect human”

 
   
 
 

It is started by a small family who loves children and wants to have a part in developing children to be a genius encouraged both mentally and physically.
So whenever children laugh and smile, this family is also happy with those faces.

G-Nursery hopes these kids have right physical, mental, and emotional development through meaningful playing that will lead them to be valuable persons for the nation with the following concepts;

G
E

N

I

U

S
 Great
 Enjoy
 Nurture
 Idea
 Upbringing
 Smart
 Child is the most important person for parents’ life
 Learning from joyful playing in warm atmosphere
 Nurturing your child with education
 Encouraging your child to have good perception and imagination
 Caring your child with best things
 Developing your child to be smart in thinking and doing

จนกลายเป็นคำว่า  “Genius”
   

นางสุทธิรัตน์  ผาดไธสง

    อดีต อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสันกำแพง คันธานุสรณ์
    ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสองภาษา
    วุฒิ : กศ.บ สาขาประถมศึกษา เอกภาษาอังกฤษ
   
   
 

 

 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  หลักสูตร  |  ตารางเรียน  |  ระเบียบการ  |  ข่าวสาร  |  เว็บบอร์ด  |  จี เนียส แกลเลอรี่  |  ติดต่อเรา
 
Copyright 2008-2024, G-Nursery. All right reserved.